Nepalese International Students Scholarships for Health Professionals | Torrens University
स्वास्थ्यका कोर्समा तपाईंको कूल शिक्षण शुल्कको ३०% सम्म छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध छ l

अष्ट्रेलियाको छात्रवृत्ति योग्यताको लागि तल आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस्

Torrens University Australia) नै किन?

Choices Icon | Torrens University
अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा छिटो बिस्तार हुदै गरेको विश्वविद्यालय
Consultation Icon | Torrens University
रोजगारी केन्द्रित l
Student On Laptop Icon | Torrens University
अनलाइन तथा क्याम्पसमै अध्ययन गर्ने विकल्पहरू सहित l
Shristi Khatiwada | Master of Public Health Advanced | Nepalese Student
हामीसँग उत्कृष्ट शिक्षकहरू छन् जो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सहयोगले गर्दा मलाई मेरो पढाई तनावग्रस्त लागेन। म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई Torrens University मा आई अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
Shristi Khatiwada
पूर्व विद्यार्थी, Master of Public Health (Advanced), नेपाल
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm